{gallery title:="PADI Cavern Diver Course"}courses/cavern{/gallery}

Kursinnehåll

Specialitetskursen Cavern Diver består av 4 dyk in i flera av våra spännande hålrum.

PADI specialitetskursen Cavern Diver består av 4 dyk som tar dig in i våra omfattande vulkaniska hålrum. Kursen omfattar information och tekniker för hålrumsdykning och beskriver de faror som är involverade. Kursen Cavern diving är inte avsedd att ge instruktioner för grottdykning. Följande är inkluderat:

 • planering, procedurer för organisering, tekniker, problem och faror med hålrumsdykning
 • hänsyn till specialutrustning, inklusive men inte begränsad till:
 • belysning
 • riktlinjer
 • hantering av rep-/trådrulle
 • överflödiga andningssystem
 • lämplig kroppspositionering och kontroll av flytkraft
 • hantering av luftkonsumtion och procedurer för nödsituationer
 • information som beskriver de särskilda farorna med hålrumsdykning:
 • grumlighet
 • intrassling och söndertrasande av linor
 • desorientering från fasta linor
 • nödsituationer unika för hålrumsdykning

Kurslängd

Minst 2 dagar, kursen kan påbörjas vilken dag som helst.

Pris

Priset för den här kursen är 200 €

Avgift för PADI-certifikat på 60 € debiteras vid kursens fullbordan

 

Book your PADI Cavern Diver Specialty Course NOW

We use cookies

This site uses cookies to ensure the best experience. By continuing to use this website, you agree to their use. Learn more about our privacy policy


Top