{gallery title:="Night Dive"}divesites/nightdive{/gallery}

Miljö

Nattdyk sker inom ramarna av dykplatserna "Hamnen, Puerto de la Cruz", "Semiramis" eller "Radazul" beroende på väderförhållanden. Av säkerhetsskäl är nattdyk alltid begränsade till ett maxdjup på 20 m.

 

Flora & Fauna

På natten stöter du på alla de djur som gömmer sig under dagen, som olika typer av krabbor, räkor, bläckfisk, rockor och muränor.

 

Video

{flashvideo video:="nightdive_lobster.flv" image:="nightdive_lobster.jpg" /}

We use cookies

This site uses cookies to ensure the best experience. By continuing to use this website, you agree to their use. Learn more about our privacy policy


Top