{gallery title:="Punta Prieta"}divesites/punta_prieta{/gallery}

Miljö

Sandiga kullar och vulkaniska rev med stup från 22 till 35 m, litet hålrum på 33 m djup.

 

Flora & Fauna

Olika typer av muränor, trumpetfisk, grunts, grouper, wrasse och ibland rockor. Dessutom, sjöhästar har setts här (väldigt sällsynt)!

 

Video

{flashvideo video:="punta_prieta.flv"}

 

We use cookies

This site uses cookies to ensure the best experience. By continuing to use this website, you agree to their use. Learn more about our privacy policy


Top